gemaskerd

gemaskerd

Standaard

Capped: “De kleur mag niet voorbij de oren komen, de lijn van de onderkaak volgen en niet doorlopen tot onder de kin. Een witte bles of spot op het gezicht en de rest van het lichaam wit gekleurd. Kleur op het hoofd van een erkende kleurvariëteit. Het witte gedeelte moet puur en vrij van gelige tint of vlekken zijn.” (NFRS, feb 2019)

Capped: “Mag geshowd worden in iedere erkende kleur. Het lichaam hoort puur schoon wit te zijn, vrij van vlekken, met een gekleurd hoofd. De kleur moet beperkt zijn tot het enkel het hoofd en niet doorlopen tot de keel. De tekening moet vrij zijn van rafelige randen of vlekkerigheid, de lijn van de onderkaak volgen en niet doorlopen tot voorbij de oren.” (AFRMA, feb 2019)

Masked: “Mag geshowd worden in iedere erkende kleur. Het lichaam hoort puur schoon wit te zijn, vrij van vlekken. Een gekleurd maskerd bedekt het gezicht, rond de ogen en net boven de neus, niet doorlopend tot de zijkanten van het gezicht en de kaken of onder de kin.” (AFRMA, feb 2019)

Beschrijving

Er bestaan vele verschillende namen voor tekeningen op het hoofd van de tamme rat, variërend van een compleet gekleurd gezicht tot enkel een vlekje op het hoofd. In Engeland is enkel de “capped” rat gestandaardiseerd: een rat met een volledig gekleurd gezicht, van oor tot neus. In Amerika erkennen ze zowel de “capped” rat als de “masked”: een rat met enkel een vlek in het midden van het gezicht, rond de ogen maar niet veel verder dan dat.

Andere non-gestandaardiseerde termen zijn patched (een of meer vlekken in het gezicht), double patched (twee vlekken in het gezicht), splitcapped (gekleurd gezicht, met een bles er doorheen), en cap stripe (gekleurd gezicht en een aalstreep zoals bij Japanner ratten).

Overgemarkeerde gemaskerde ratten kunnen volledige wit zijn of lijken.

Andere benamingen en verwante variëteiten

  • bles, sommige gemaskerde ratten hebben een bles
  • capped, Engelstalige benaming voor een gemaskerde rat met een gekleurd gezicht
  • cap stripe, rat met een gekleurd gezicht en een aalstreep zoals bij Japanner ratten
  • double patched, rat met twee vlekken in het gezicht, meestal symmetrisch
  • masked, Amerikaanse benaming voor een gemaskerde rat met enkel kleur rond de ogen
  • patched, rat met een of meerdere vlekken in het gezicht
  • splitcapped, rat met een gekleurd gezicht en een bles er doorheen
  • spot, sommige gemaskerde ratten hebben een spot
  • wit roodoog, overgemarkeerde gemaskerdere ratten kunnen volledig wit zijn of lijken
  • wit zwartoog, overgemarkeerde gemaskerdere ratten kunnen volledig wit zijn of lijken

Genetica

Gemaskerdere ratten hebben vaak een combinatie van verschillende h-locus genen die voor veel witte aftekening zorgt, meestal twee keer het “he” gen wat extreem veel wit veroorzaakt. Andere combinaties zoals “he” met het Japanner-gen “h” zijn ook mogelijk.

Gencode: he/he of h/he

Gallerij