downunder

Mako van Elian

Standaard

“Downunder mag geshowd worden in in combinatie met een erkende tekening waarbij het downunder effect goed zichtbaar is (Japanner, Bont). De tekening aan de bovenzijde hoort volgens standaard te zijn, met gelijkaardige markering op de onderzijde. In het geval van Japanner Downunder hoort de streep gelijkmatig en symmetrisch te zijn op zowel boven als onderzijde. Bij Bont Downunder horen de vlekken gelijkmatig verdeeld te zijn op zowel boven als onderzijde. De lichaamskleur moet van een erkende kleur zijn die de tekening goed laat zien. De witte vacht moet puur wit zijn zonder gele tint of vlekken.” – Nederlandse Ratten Vereniging (2021)

Beschrijving

Een tekening die op het eerste gezicht niet erg opvalt, het bijzondere is namelijk op de buik te zien! Downunder ratten hebben op de buik dezelfde tekening als op de rug, zo heeft een Japanner downunder aan de bovenkant een aalstreep en aan de onderkant een gelijkaardige streep van kop tot staart! Bonte downunders hebben vlekken op de rug en een gelijkaardige hoeveelheid vlekken op de buik. Een goede berken downunder heeft een ver doorlopende witte buiktekening, met in het midden een gekleurde streep zoals bij de Japanner downunder.

Deze tekening kan in principe in combinatie met alle andere variëteiten voorkomen, alleen in veel gevallen zie je er weinig tot niks van. Zo zal je bijvoorbeeld bij een Ier downunder niet eens wit op de buik zien, omdat deze volledig bedekt wordt door de downunder tekening; Een siamees Japanner downunder toont al een slechte siamees, van de buiktekening is niets te zien. Je kunt deze dus niet showen als downunder, maar ze kunnen wel downunder vererven!

Het grappige is dat deze tekening ook echt van “down under” komt: de eerste downunders werden in Australië ontdekt! De eerste downunders waren helaas erg ongezond, de lijn waar ze in tevoorschijn zijn gekomen was een erg ongezonde lijn van haarloze ratten. Problemen zoals kleine of missende ogen kwamen veel voor, maar zijn er inmiddels grotendeels uit gefokt en zijn niet onlosmakelijk verbonden aan het downunder gen.

Geschiedenis

De naam van de downunder rat verwijst dus zowel naar diens verschijning als diens oorsprong. Downunder is de eerste nieuwe ratten variëteit die in Australië (“down under”) verscheen. Het kwam tevoorschijn bij een Australische rattery in 1998 en werd kort daarop geëxporteerd naar Amerika en Europa. Gelukkig maar, want inmiddels is import van en export naar Australië praktisch onmogelijk vanwege de strenge wetten die de inheemse diersoorten van het land moeten beschermen tegen indringers.

Ondanks dat het vrij vroeg naar Europa is gekomen is het nog steeds een zeldzame tekening waar nog veel werk aan is. Deels komt dit doordat tekeningen naar standaard fokken sowieso een grote uitdaging is, dit wordt met een downunder rat natuurlijk alleen maar lastiger met zowel een boven- als onderkant!

Andere benamingen en verwante variëteiten

  • Japanner downunder, Japanner rat met downunder tekening
  • bont downunder, bonte rat met dowunder tekening
  • gevlekt downunder, gelijkmatig gevlekte rat met downunder tekening
  • berken downunder, berken rat met grote buikvlek en downunder tekening in het midden

Genetica

Er is niet veel bekend over welk gen verantwoordelijk is voor de downunder tekening, maar het gaat sowieso om een dominant gen wat los staat van de H-locus. Het is nog niet duidelijk of het dominate downunder gen homozygoot lethaal is en zo ja of dit voor problemen zorgt. Voor nu gebruiken we de gencode “AUS_)

Gencode Japanner downunder: hh AUS_
Gencode bont downunder: he of hehe AUS_ + mogelijke modifiers
Gencode berken downunder: Hh of Hhe AUS_ (geselecteerd op grote aftekening)

Gallerij

[Not a valid template]