Egale kleuren

Onder de egale kleuren vallen de kleuren die genetisch op zwartbasis zijn. Doorgaans is de hele haar eenzelfde kleur in tegenstelling tot de gebandeerde haren van agouti kleuren. Uitmonsteringen en gerelateerde variëteiten vallen hier niet onder, maar onder uitmonsteringen.