tonkinees

roodoog tonkinees

Standaard

“Lichaamskleur lichtbruin vergelijkbaar met dat van burmees, geleidelijk en gelijkmatig donker wordend over de rug richting het achterwerk en bij de staartbasis op z’n donkerst. De staartkleur moet doorlopen over de gehele lengte van de staart. Buik lichtbruin. De extremiteiten horen donkerbruin te zijn zoals bij de sealpoint siamees. Oogkleur (robijn)rood of zwart.”

Beschrijving

Een opvallende variëteit is de tonkinees, een uitmonstering die sterk doet denken aan siamees en burmees en met een naam die prima in het rijtje past. In eerste instantie werd de variëteit ook “sable siamese” (sable siamees) genoemd. In werkelijkheid is de tonkinees een aparte variëteit, al is het wel nauw verwant met de andere uitmonsteringen.

Je zou het uiterlijk van de tonkinees kunnen omschrijven als een “zeer donker gekleurde siamees” of een erg opvallende burmees met de mogelijkheid tot rode ogen. De lichaamskleur is lichtbruin zoals bij een lichte burmees en de extremiteiten (neus, oren, poten en staartbasis) donkerbruin. Het contrast tussen de bruine basiskleur en de points is bijzonder mooi en duidelijk te onderscheiden van burmees of siamees.

Net zoals de reguliere siamees kan de tonkinees rode of zwarte ogen hebben. Tonkinezen met rode ogen hebben vaak donkerdere ogen dan gewone siamezen, meer richting robijnrood.

Geschiedenis

De tonkinees komt oorspronkelijk uit Zuid Afrika en is een relatief jonge variëteit. Inmiddels zijn er al tonkinees naar Amerika geëxporteerd waar ze met succes gefokt worden, al wordt er ook gezegd dat de Amerikaanse “siamese sable” mogelijk genetisch anders is dan de “sable siamese” uit Zuid Afrika.

Andere benamingen en verwante variëteiten

  • tonkinese, de Engelse benaming voor tonkinees 
  • sable siamese, oude Engelstalige benaming voor tonkinees
  • siamese sable, de Amerikaanse benaming voor tonkinees 
  • burmees, een vergelijkbare variëteit
  • sable burmees, een vergelijkbare variëteit
  • siamees, een vergelijkbare variëteit

Genetisch 

De precieze genetica achter de tonkinees is nog niet zeker, maar het lijkt er op dat het om een modifier van het siamees gen gaat of om apart gen dat vergelijkbaar is met het siamees gen (ch). Het zwartoog gen (Be) lijkt op dezelfde manier te werken met tonkinees als met gewoon siamees.

Gallerij