“Een lange piekerige vacht zonder ondervacht. De vacht hoort zo dicht mogelijk te zijn, zonder kale plekken of onregelmatigheid. De haren zijn hol, waardoor de vacht een glanzend effect krijgt. De snorharen mogen golvend zijn. De lichaamskleur en tekening moet van een erkende variëteit zijn, vacht mag afwijken van de kleurstandaard door de lange beharing (bijvoorbeeld bij Russisch Blauw Langhaar).” – Nederlandse Ratten Vereniging (onder Niet Erkend) (2021)