fuzz / naakt

Standaard

“Naaktratten horen een dunne, lichte, wat doorschijnende huid te hebben, vrij van littekens en pukkels en zo haarloos mogelijk. De huid mag elke kleur of erkende tekening zijn, rimpels zijn geen fout. Ogen mogen elke kleur zijn, maar moeten helder zijn en vrij van problemen. Oren groot en vrij van rimpels. De snorharen mogen kort of afwezig zijn; ze zijn meestal gekruld.”

Beschrijving

Waarschijnlijk een van de meest besproken en omstreden variëteiten van te tamme rat: de “naaktrat”. In de praktijk zijn er meerdere vormen van naakt/fuzz aanwezig bij de tamme rat, waarvan de meeste niet volledig “naakt” zijn maar nog enige vorm van beharing hebben. Vaak zijn (korte) snorharen en wimpers nog aanwezig, alsook wat “fuzzy” haar op de kop en soms ook op het lichaam.

Helaas komen er verschillende problemen voor bij de naaktrat en wordt deze variëteit daarom in de regel niet gefokt door goede fokkers. Ten eerste is het al een discussie of het wel ethisch verantwoord is om een dier zonder vacht te fokken.

Daarnaast vormt de afwezigheid van de vacht voor een vergrootte gevoeligheid voor wondjes en abcessen. Het beetje haar dat vaak aanwezig is, is sterk gekruld en kan daardoor voor irritatie zorgen. Wimpers die in de ogen krullen is een bekend probleem bij naaktratten.

Tot slot komen lactatieproblemen regelmatig voor bij naaktratten, waardoor het niet verstandig is om met een vrouwelijke naaktrat te fokken (los van de problemen hierboven beschreven).

Naaktratten mogen niet geshowd worden op shows van de NFRS (Britse rattenclub).

Geschiedenis

Volgt.

Andere benamingen

  • fuzzy
  • hairless, Engelstalige benaming
  • velvet / velvet fuzz, oude alternatieve benaming

Genetisch

Er bestaan meerdere genen die voor een naakt/fuzz-beharing kunnen zorgen, allen recessief:

  • fz (fuzz)
  • hr (hairless)
  • n (nude)
  • rnu (Rowett Nude)
  • shn (shorn)

Voor het gemak wordt er meestal eenzelfde gencode aangehouden voor naakt/fuzz ratten, in Nederland gebruiken we meestal fz.G

Gencode: fzfz

Gallerij

[Not a valid template]