sabelsiamees

Standaard

"Lichaamskleur lichtbruin vergelijkbaar met dat van burmees, geleidelijk en gelijkmatig donker wordend over de rug richting het achterwerk en bij de staartbasis op z'n donkerst. De staartkleur moet doorlopen over de gehele lengte van de staart. Buik lichtbruin. De extremiteiten horen donkerbruin te zijn zoals bij de sealpoint siamees. Oogkleur (robijn)rood of zwart."

Beschrijving

Een opvallende variëteit is de sabelsiamees, een uitmonstering die sterk doet denken aan siamees en burmees en met een naam die doet denken aan sabelburmees. In werkelijkheid is de sabelburmees een aparte variëteit, al is het wel nauw verwant met de andere uitmonsteringen. Je zou het uiterlijk van de sabelburmees kunnen omschrijven als een "zeer donker gekleurde siamees" of een erg opvallende burmees met de mogelijkheid tot rode ogen. De lichaamskleur is lichtbruin zoals bij een lichte burmees en de extremiteiten (neus, oren, poten en staartbasis) donkerbruin. Het contrast tussen de bruine basiskleur en de points is bijzonder mooi en duidelijk te onderscheiden van burmees of siamees. Net zoals de reguliere siamees kan de sabelsiamees rode of zwarte ogen hebben. Sabelsiamezen met rode ogen hebben vaak donkerdere ogen dan gewone siamezen, meer richting robijnrood.

Geschiedenis

De sabelsiamees komt oorspronkelijk uit Zuid Afrika en is een relatief jonge variëteit. Inmiddels zijn er al sabelsiamezen naar Amerika geëxporteerd waar ze met succes gefokt worden, al wordt er ook gezegd dat de Amerikaanse "siamese sable" mogelijk genetisch anders is dan de "sable siamese" uit Zuid Afrika.

Andere benamingen en verwante variëteiten

  • burmees, een vergelijkbare variëteit
  • sabelburmees, een vergelijkbare variëteit
  • sable siamese, Engelstalige benaming
  • siamees, een vergelijkbare variëteit
  • siamese sable, Amerikaanse benaming

Genetisch 

De precieze genetica achter de sabelsiamees is nog niet zeker, maar het lijkt er op dat het om een modifier van het siamees gen gaat of om apart gen dat vergelijkbaar is met het siamees gen (ch). Het zwartoog gen (Be) lijkt op dezelfde manier te werken met sabelsiamees als met gewoon siamees.

Gallerij